Ulaş Utku Bozdoğan: Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor! 1

Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor!

Hıdırellez ya da Hıdrellez (Azerice: Xıdır Ilyas ya da Xıdır Nəbi), Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak isimlendirilen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimine (Miladi takvimi) nazaran 6 Mayıs, evvelce kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine nazaran 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan mühlet Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan müddet ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı manasına gelmektedir.

Hızır’ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 Mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor.

Ulaş Utku Bozdoğan: Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor! 3

“Hızır” ve “İlyas” sözlerinin halk ortasındaki söyleminden aldığı bilinen Hıdırellez, Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Tabiatın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas’ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Onların su kaynaklarında, kırlarda buluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kutlamalar çoklukla ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Bu üzere yerlere bu nedenle “Hıdırlık” da deniliyor. Hızır ve İlyas’ın kavuştuklarında Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulduğuna inanılıyor.

Hızır’ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf etrafları Hızır’ı bir veli olarak kabul ettiği üzere, onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, ışık yüzlü, sakallı yaşlı bir adam yahut dilenci, yoksul kılığında göründüğüne inanılıyor. O güç durumdaki insanlara yardım etmesi, uygunları mükafatlandırıp berbatları cezalandırması, rahmete ve bolluğa kavuşturması üzere özelliklerle biliniyor. Hızır’ın, “Hayat suyu” içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar ortasında yer alıyor.

İlyas’ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk ortasında kabul edilen inanışa nazaran; Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların yargıcıdır. Bu ikisi birleştiğinde, tabiatta var olan her şeye güç yetecek pozisyona gelinmektedir.

Hızır; hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış. Bilhassa de baharda ortamızda dolanarak, bolluk ve sıhhat dağıtır. Hızır bir şahsa verilen isimden çok aslında bir doğasal durumu, baharla beden bulan hayatın tazelenmesini simgeler.

Türkiye’de Hızır’a atfedilen özelliklerin kimileri:

Kalbi pak, Allah’a inanan insanlara yardım eder.

Uğradığı yerlere bolluk, rahmet, zenginlik sunar.

Dertlilere derman, hastalara şifa verir.

Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.

İnsanların talihlerinin açılmasına yardım eder.

Uğur ve kısmet sembolüdür.

Mucize ve keramet sahibidir.

Türk Sümer Kültüründe Hıdırellez – Muazzez İlmiye Çığ

Ulaş Utku Bozdoğan: Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor! 5

Anadolu’da kırlarda, Tahtakuşlar Köyü’nde mezarlıkta kutlanan Hıdırellez şenlikleri de buna dayanıyor. Hızır ile İlyas peygamberin birleşmesi olarak algılanan bu gecede iki yıldızın birleşmesi beklenir. Bu iki yıldız Dumuzi’yi simgeleyen çoban yıldızı ile Tanrıça İnanna’yı simgeleyen Venüs yıldızıdır. 

Hıdırellez ritüelleri beynelminel ritüellerdir. Şifa, arınma, sıhhat, hoşluk, bolluk, rahmet ve maddi baht için yapılır.

Beynelminel dua ve ritüellerin yapılacağı saat aralığı:

05.05.2023 08:00 – 06.05.2023 00:00 saatleri ortasında yapabilirsiniz.

Keseler için gereksiniminiz olacak gereçler:

7 adet tarçın çubuğu

7 adet siyah üzerinde altın rengi müdafaa talih ve rahmet sembolü işlenmiş kadife kese müdafaa baht sembolü kesenin ön yüzüne rahmet sembolü ise art yüzüne işlenecek.

7 adet 5 TL kağıt para

1 top kırmızı yün ip 

7 adet 1 TL demir para 

7 adet kuvars kristali

7 adet defne yaprağı

2 adet at nalı 

7 adet siyah kadife keselerin üzerine MUHAFAZA sembolü ön yüze ekte paylaştığımız talih, rahmet, sevgi sembolünü; kesenin art yüzüne altın renkle işleyerek hazırlayın. Her kese için her birinin içine konulmak üzere birer adet kuvars kristali, 1 TL  bozuk para,  birer adet tarçın çubuğunu çıkarın. Tarçın çubuklarının içine da kağıt paralarınızı kırmızı bir yün iple sarın hazırladığınız tarçın çubuklarını keselerinizin içine bir adet koyun. Tarçın çubukları ezelden ebede tesirli olmak üzere sevgi ve zenginlikle ahenk içinde güneşten güç alarak sıhhat, talih, muvaffakiyet, baht, aşk, zenginlik için uyumlandı bana ve aileme tüm yaşamsal alanlarımda su üzere rahmetle akıyor, aldım, kabul ettim. Üç kere tekrar ederek keselerin ağzını altın rengi kurdeleyle sıkıca bağlayın.

Evinizde, mutfak, salon, oturma – çalışma odası, balkon – bahçenizin aşikâr yerlerine ya konutta olan rastgele bir canlı çiçeğinizin etrafına koyun. Gül ağacınız varsa keselerinizi onlara da asabilirsiniz. Birkaç saat kaldıktan sonra keseleri alın birinci iki kesenizi konutunuzun dış kapısının iç tarafına iki adet at nalı ile nalların biri aşağıya biri üste bakacak formda astıktan sonra YA MELİKEL MÜLK Esmasını 201 defa okuyun ve hazırlamış olduğunuz keselerden iki adedini nallarınızın yanına sağ ya da sol tarafına yerleştirin. Şayet kapınızın üzerinde yer yoksa kapının sağ tarafında kalacak formda duvara nal ve keselerinizi asabilirsiniz. Öteki kalan keselerinizi ise mutfağınızın istediğiniz bir köşesi ve konutunuzun odalarında yatak odanız olmamak kaydıyla köşelerine hazırladığınız keseleri bir sonraki sene değiştirmek üzere asın. Keselerinizin hepsini astığınızda BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM   Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Yedi kere okuyun. 

Kuvars taşınızı her kese için arındırıp programlayın

Aldığınız kuvars kristalinizi bir bardak su, bir bardak maden suyunu yarı yarıya eşitleyip 20 dakika içinde bekletin. Daha sonra kristalinizi sol elinize alın, yalnızca kristaline odaklanın ve yüksek sesle şu kelamları söyleyin: “Dünya alemine gelip nefes aldığım birinci andan bugüne kadar ruhumda, vücudumda, etrafımda, işimde, bağlantılarımda, aşkımda, sağlığımda, hayatımın tümünde tesirli olmuş ruhsal hücum ve negatif güçlerin tümünden arınıyor, yenileniyor tüm yaşamsal alanlarımda korunuyorum (Kristalin ismini Kuvars KRİSTALİ diyerek söyleyin). Senin kozmik güçlerinden faydalanmaya niyet ediyor, doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf güçlerini yükseltiyor, dengeliyor, olumlu güçler olarak ömrüme sevgi ile aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü ve güçlü kollayıcı güçlerini faaliyete geçiriyorum.” Hıdırellez’in tüm rahmetinin zenginlikle gelmesine niyet ediyorum deyin. Ve kristalinizin programlamasını tamamlayın. Daha sonra kristallerinizi keselerinizin içine başka gereçler ile birlikte yerleştirin.

NOT: Geçen sene hazırladığımız keselerin içindeki tarçın çubuklarını yakıyoruz yenileri ile değiştiriyoruz ayrıyeten geçen sene ki paraları muhtaçlık sahibi birine vererek yerine yenilerini koyuyoruz. Son olarak Hızır ve İlyas peygamberlerin konutunu ziyaret edenlerden olmayı diliyor, zirveden tırnağa yenileniyor, atalarımdan bugüne ruhumda vücudumda, bilinçaltımda yer etmiş tüm olumsuz fikir, davranış, fizikî ve ruhsal hastalıklarla bağlarımı kesiyor arınıyor güçleniyorum. Kendimi seviyor, kıymet veriyor, ömrümü sevgiyle güzelleştirerek çok hoş çok verimli çok yararlı bir hale getiriyor ve tüm kalbimle şükrediyorum.

Keselerinizin üzerine işlenecek semboller:

Ulaş Utku Bozdoğan: Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor! 7

Koruma sembolü

Ulaş Utku Bozdoğan: Hızır’ın İlyas İle Buluştuğu 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a Bağlayan Gece Bayram Olarak Binlerce Yıldır Kutlanıyor! 9

Şans ve rahmet sembolü

KITMİR Karınca – Rahmet Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Ululuğu vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.’

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakub’un rabbi Allah’ım, ey rahmetleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret sırf büyük ve aziz olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan diğer hiçbir ilah yoktur. Kelamında sadık ve emin olan Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir. Ey rabbim, ey Rabbim, ey canlı ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve beğenilen bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri) 

Yedi kere okuyun.

Tüm hoş niyet ve istekleriniz yaşamsal alanlarınızda sizler ile olsun. Dualarınıza hızır yetişsin. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar külliyen müelliflerinin özgün niyetleridir ve Onedio’nun editöryal siyasetini yansıtmayabilir. ©Onedio


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir