Ulaş Utku Bozdoğan: 7 Sayısı, 7 Gezegen, 7 Çakra 1

7 Sayısı, 7 Gezegen, 7 Çakra

Yoga ideolojisine nazaran ‘Çakralar’ vücuttaki görünmeyen güç merkezleridir. Vücutta hudutların çabucak yakınında 7 adet güç alanı vardır ve bu alanlar enerjisel olarak durmadan dönerek güç üretirler. Çakraların dönüş suratı bozulduğunda ya da yanlış dönmeye başladıklarında vücutta kimi rahatsızlıklar meydana gelir. Bu 7 adet güç merkezi astrolojide 7 gezegenle temaslıdır. Nedir o yedi gezegen? Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Daha sonra çağdaş astroloji Uranüs, Pluto ve Neptün üzere gezegenleri keşfetmiş ve bu gezegenlerin de kimi çakralarda ortak yönetici olduğu varsayılmıştır.  

7 sayısı hem bizim kültürümüzde hem de bir çok başka kültürde kıymetli bir sayıdır. Örneğin bir kişi öldükten sonra 7’sinde dua okunur. Kuran-ı Kerim’in birinci müddeti Fatiha 7 ayettir.  Haftanın 7 günü vardır. 7 Temel renk, müzikte 7 nota vardır. Gökkuşağı 7 renktir. İstanbul 7 tepelidir. Kızılderililere nazaran mevsimler 7 tanedir. 7 Uyurlardan tutun da Hristiyanlık’taki 7 ölümcül günaha kadar 7 sayısını çok yerde görürüz.

Gelelim çakralara: Her çakra, vücuttaki bir hudut örgüsünde (plexus) güç formunda yani görünmez lakin hissedilir bir biçimde yer alır. Aslında bu güç üreten görünmez tekerlekler bizim ruhsal, fizikî, zihinsel taraflarımızı istikrarda fiyat.

Ulaş Utku Bozdoğan: 7 Sayısı, 7 Gezegen, 7 Çakra 3

Astroloji ile güç tekerleri ortasında bir ahenk vardır. Her çakra bir gezegen tarafından yönetilir. Çakralar onları yöneten gezegenlerin karakteristiğini yansıtırlar. 

İçimizdeki 7 çakra da aslında tam bir Güneş Sistemi’ne misal. Bir manada insan, büyük macro-kozmosun yani büyük alemin micro-kozmosu yani küçük âlemidir. Yani içimizde de bir Samanyolu Galaksisi vardır bu ideolojiye nazaran.  

Her bir çakra hayatın belli bir alanıyla bağlantıdadır. Kişinin sıhhatini, duygusal gücünü ve güç seviyesini gösterir. Bütün alemle güç akışımızda bir köprü vazifesi görür. Ve her bir çakra bir astrolojik gezegenle temaslıdır. 

Her burcu bir gezegen yönetir. İşte çakralar bu gezegenlerle temaslıdır. Kısaca söylemek gerekirse:

Koç ve Akrep burçlarını Mars gezegeni

Boğa ve Terazi burçlarını Venüs gezegeni

İkizler ve Başak burçlarını Merkür gezegeni

Yay ve Balık burçlarını Jüpiter gezegeni 

Oğlak ve Kova burçlarını Satürn gezegeni yönetir.

Örneğin Koç ve Akrep burçları savaş ve cüret gezegeni Mars tarafından yönetildiğinden daha gayrete, savaşa yatkınlarken, Terazi ve Boğa burçları daha hoşluğa, konfora sanata düşkündürler zira onların yöneticisi, sevgi ve keyif gezegeni Venüs’tür. Başak ve İkizler burçları daha çok konuşur zira onları bağlantı gezgeni Merkür yönetir. Balık ve Yay burçları daha mistiktir ve sıkıya gelemez zira onları yeterli bahttan ve iyimserlikten beslenen Jüpiter gezegeni yönetir. Oğlak ve Kova burçları daha ciddidir zira onları sabır, misyon ve dayanıklılıktan sorumlu Satürn gezegeni yönetir. 

7 çakra 7 gezegenle temaslı dedik. Lakin kimi çakralar kollektif gezegenler dediğimiz Uranüs, Neptün ve Pluto gezegenleriyle  de ilişkilidir. Kolektif gezgenler, kişinin iradesinde olmayan, kitlesel, devasa aydınlanma gezegenleridir. Çağdaş astrolojide kimi burçların ikinci yöneticisi olarak da kabul edilir. Örneğin Akrep burcunun ikinci yöneticisi Pluto, Balık burcunun ikinci yöneticisi Neptün ve Kova burcunun ikinci yöneticisi ise Uranüs’tür. Pluto transformasyon yani dönüşümden, Uranüs aydınlamadan, Neptün de hayallerden ve hayal kırıklıklarından sorumludur. 

7 çakra 7 gezegenle temaslı dedik. Fakat kimi çakralar kolektif gezegenler dediğimiz Uranüs, Neptün ve Pluto gezegenleriyle  de irtibatlıdır. Kolektif gezgenler, kişinin iradesinde olmayan, kitlesel, devasa aydınlanma gezegenleridir. Çağdaş astrolojide birtakım burçların ikinci yöneticisi olarak da kabul edilir. Örneğin; Akrep burcunun ikinci yöneticisi Pluto, Balık burcunun ikinci yöneticisi Neptün ve Kova burcunun ikinci yöneticisi ise Uranüs’tür. Pluto transformasyon yani dönüşümden, Uranüs aydınlanmadan, Neptün de hayallerden ve hayal kırıklıklarından sorumludur.

Şimdi gelelim, çakralar ve gezegenlerin nasıl çalıştığına ve bizi nasıl etkilediğine…

Ulaş Utku Bozdoğan: 7 Sayısı, 7 Gezegen, 7 Çakra 5

1. Çakra (Kök Çakramız, Mars ve Satürn yönetiminde)

Kök çakra ismi üstünde kök bahislerle ilgilenir. İstikrar, itimat, topraklanma üzere hususları yönetir. Kök çakrada dehşetler, kaygılar, telaşlar varsa kişi kendini inançta hissetmez ve savaş gezegeni Mars’ın negatif istikametini kullanarak bitmeyen çatışmalar içine girer. Halbuki Mars’ı ve kök çakrayı olumlu ve tesirli kullanmak kişinin yaratıcılığını, olumlu hareketlerini artırması, yürekle adım atması manasına gelir. Bu çakranın rengi kırmızıdır. Mars astrolojide aksiyon, savaş ve yürek gezegenidir. Satürn’e gelince, Satürn bizim dünyadaki sabır, dayanıklılık, ömür derslerinden sorumlu gezegenimizdir. Sağlam olmayan yapıları yıkar, onun kaygısı daha güzelini yapmamız olsa da yıkılan şeyler elbette bize acı verebilir.  Satürn birebir vakitte otorite, sorumluluk, sınırlamalar, ömür içgüdüsü ile de ilgilidir. 

Mars’ın enerjik ve aksiyon almak isteyen tabiatına Satürn burada mahzur koyabilir, ‘dur bakalım, ağır ol, işini sağlam kazığa bağla’ diyebilir. Her iki gezegen birlikte kök çakranın gerektirdiği üzere istikrarlı, istikrarlı bir halde gelişmemizi ister. Hem hareket hem de sabrın ödüllendirildiği bir çakradır burası. Bu çakra hakikat çalışmadığında, kendimize itimadımızı kaybeder, istikrar yolundan çıkarız. Bu hisler birtakım fizikî semptomlar da yaratabilir. Sindirim sorunları, sırt ağrıları üzere. Bu çakrayı istikrarlı çalıştırabilmek için kişinin maksatlarına istikrarlı ve sabırlı bir biçimde ulaşmaya efor göstermesi gerekir. Hematit, Kırmızı Jasper Taşı, Obsidiyen üzere taşlar kök çakra sorunlarına uygun gelir. Toprağa basmak da bir tahlildir. 

2. Çakra (Sakral Çakra, Jüpiter, Venüs ve Pluto yönetimindedir) 

Jüpiter astrolojide büyük iyicil ve talih gezegeni olarak geçer. Dokunduğu yeri bereketlendirir. Bolluk ve gelişme verir. Venüs gezegeni ise yaratıcılık, hoşluk ve ahenkten sorumludur. Pluto ise derin dönüşüm gezegenidir. Her dönüşüm de haliyle eskiyi bırakıp yeni bir forma girmeyi içerdiği için biraz sancılıdır. Bu sakral çakrada gezegenlerin hepsi birden çalışır. 

Bu çakranın gücü bloke olduğunda ya da dengesizleştiğinde, utanç, bağlantılarda bozukluk, yaratıcılık yoksunluğu, samimiyetsizlik üzere durumlarla karşılaşabiliriz. Bu çakranın istikrarda olabilmesi için sanatla uğraşmak, tabiatta vakit geçirmek, farklı kültürleri araştırmak yeterli gelir. Romantik ilgilerimizde alma verme istikrarını de kurmayı öğrenmemiz bu çakranın akışta çalışmasını kolaylaştırır. Tekrar tefekkür etmek, ibadet etmek, dua, meditasyon, günlük tutmak  bu çakranın istikrarını yerine getirir. 

3.Çakra Solar Plexus, Güneş Çakrası. (Bu çakra Güneş ve Mars tarafından yönetilir) 

Kendine itimat, öz disiplin, bir gayeye sahip olmak, liderlik bu çakranın özellikleri ortasındadır. Bu çakra aksiyon yapmamız ve emellerimizin peşinden gitmemizle ilgilidir. 

Bu çakra istikrarda olduğunda, şahsî gücümüzü tesirli bir halde kullanabiliriz. Kararlı adımlarla hedeflerimize yürüyebiliriz. Düşlerimizi gerçeğe çevirebiliriz. Bu çakradaki düzensizlik bize atalet ve amaçsızlık olarak yansır. 

Güneş bize maksat duygusu ve motivasyon verirken Mars kararlılık ve güçlü vazifelerle uğraş etme gücü verir. Her ikisi birlikte liderlik kapasitemizi belirler. Bu çakra istikrarlı olduğunda kendimizi tereddüt etmeden ve korkmadan ortaya koyabiliriz. Bu çakrayı dengelemek için içe dönmeli, kaygılarımızla yüzleşmeli, emellerimize ulaşmak için ataletten çıkmayı ve aksiyon yapmayı öğrenmeliyiz. Açık havada dolaşmak, antrenman yapmak ve bilhassa karın kaslarını kuvvetlendirmek düzgün gelir. Zira bu çakranın yeri tam da karın bölgesindedir. Eskilerin ‘o onun yumuşak karnı’  dediği yer özgüvenimizin eksik olduğu yerdir. Özgüveni güçlendirmemiz gerekir. Fizikî olarak da karın bölgesi idmanları yapmak düzgün gelir.

4. Çakra Kalp Çakrası (Venüs ve Ay tarafından yönetilir)

Ulaş Utku Bozdoğan: 7 Sayısı, 7 Gezegen, 7 Çakra 7

Kalp çakrası; sevgi almak ve vermek, affetmek, empati geliştirmek, hayatta neşeyi deneyimlemekle ilgilidir.  Venüs dişil enerjiyi, istekleri, keyfi, hazları, hoşluğu yönetir. Kendini sevmek de dahil büsbütün sevgi ile de ilgilidir. Ay ise akışkanlık, büyüme, alıcılık, şifa ve duygusal zekamızla ilgilidir. Her ikisi birlikte duygusal bir istikrar yaratır. Kendimizi sevdiğimizde, olduğu üzere kabul ettiğimizde,  ne geçmişte ne gelecekte, yalnızca anda olduğumuzda hayatımıza derin bir sevinç duygusu gelir. 

Kalp çakrası son derece güçlü bir güç merkezidir, bu merkez sayesinde kendimizle öteki beşerler ortasında sağlıklı ve şifalı bir alaka kurarız. Venüs ve ay güçleri ile birlikte şifaya açılırız. Bu çakra düzgün çalıştığında aşkı, sevgiyi, derin ruhsal ilişkiyi ve neşeyi ve dengeyi deneyimleriz. 

Dua, ibadet, meditasyon, kalp çakrasını açan yoga duruşları, sanatla uğraşmak, sakinlikte kalmak, doğayı izlemek, gereksinimi olanlara yardım etmek bu çakranın istikrarda çalışmasına hizmet eder. Pembe kuvars taşı, pembe gül, gül kokusu bu çakrayı şifalandırır. Tabiat sesi içeren müzikler dinlemek de tekrar bu çakranın istikrarlı çalışmasını kolaylaştırır. 

5.Çakra Boğaz Çakrası (Merkür tarafından yönetilir) 

Boğazın üzerinde yer alan bu çakra bağlantıdan, kendini sözden, sözlerimizden, dinlememizden  ve kendi gerçekliğini anlamaktan sorumludur. 

İfade gezegeni Merkür zihnin berraklığı, niyetin ve bağlantının saflığı ile ilgilidir. 

Boğaz çakrası yazmak, müzik söylemek üzere aktivitelerle dengelenir. Tekrar meditasyon teknikleri zihnin sakinleştirilmesine yardım eder. Şuur dışı zihin de bu aktivitelerle aydınlanır. Turkuaz, mavi dantel akik taşı bu çakraya âlâ gelir. Kişinin kendisini manalı ve tam kendi olarak tabir etmesi bu çakra ile ilgilidir. Bu güç merkezi istikrarlı olduğunda gerçeği konuşabilir, kendimizi inançlı hissedebilir, diğerleri tarafından duyulup dinlenebilir ve gerektiğinde liderlik rolü alabiliriz. Bu çakra dengesizleştiğinde kişi kendini tabir edemez ya da tabir etse bile kimse onu dinlemez, boğaz problemleri yaşayabilir, uyku sıkıntıları baş gösterebilir, kas ağrıları deneyimleyebilir. Bu çakranın istikrarlı çalışması için kişinin kendisini tümüyle dürüst ve anlayışlı bir biçimde tabir etmesi gerekir. 

6. Çakra Üçüncü Göz Çakrası (Satürn ve Neptün tarafından yönetilir)

Bu çakra ruhsal aydınlanmanın, içgörünün merkezidir. İki kaşın ortasında iki taç yapraklı bir lotus yani nilüfer çiçeği ile sembolize edilir. Taç yapraklardan biri Satürn oburu de Neptün’ü simgeler. Satürn, sorumluluk gezegenidir.  Sonları, yapıları, kurumları, disiplini simgelerken Neptün gezegeni düşleri, düşleri, hayal gücünü ve ruhsallığı simgeler. Bu kombinasyon ruhsal gerçekliklerin dünyaya yansıtılmasıyla ilgilidir. 

Bu çakra istikrarlı olduğunda hayatı daha yüksek bir perspektiften görmeye başlarız, hayattaki hedefimizi anlarız, iç görü geliştiririz, endişelerimizden sıyrılır, içsel hakikatimizi buluruz. Bu çakra istikrarsız olduğunda karmaşa içinde kalırız, bilinmezlikten korkarız, sezgilerimizle kontağımız kesilir. Dua, meditasyon, imgeleme çalışmaları, yoga üzere hareketler bu çakrayı istikrara getirir. Daha şuurlu olur ve anın içinde yer alırız. Fizikî dünyanın ötesindeki derin gerçekleri anlamaya başlarız. 

Bu çakra istikrarlı olduğunda kişi iç sesini duyar, hayatı daha dolu dolu yaşar kendi gerçek potansiyelinin farkına varır. Bu çakra ruhsal gelişimimizi hızlandırır, yüksek benliğimizle irtibatta oluruz, aydınlanmaya giden yola açılır ve hayatı daha netlikte yaşamaya başlarız. 

7.Çakra Taç Çakra (Jüpiter ve Uranüs tarafından yönetilir)

Bu iki gezegenden Jüpiter ruhsal anlayışı Uranüs ise zihinsel bariyerleri aşıp daha yüksek bir aydınlanmaya ulaşmayı simgeler. Bu çakra ilâhi hakikati anlamaya, idrak etmeye ve her günü bir maksatla yaşamaya yardım eder. 

Bu çakra istikrarlı olduğunda bütün yaradılışla bir olduğumuzu, ayrılık gayrılık olmadığını hissederiz. İçsel bilgeliğimiz gelişir, ruhsal içgörülerimizi hayatımızı yönlendirmekte, hayatımıza olumlu değişimler getirmekte, yalnızca kendimize değil bütün insanlığa yarar sağlamakta kullanabiliriz. 

Jüpiter tıpkı vakitte yayılma ve genişleme gezegenidir, ruhsal bilgimizin genişlemesine yardım eder, şuurun daha yüksek boyutlarına erişmemizi sağlar. Jüpiter gücü bizi ilâhi hakikatin bilgisine yaklaştırır ve bizi daha büyük bir anlayışa gerçek götürür. Bizi sıradan gerçekliğin zincirlerinden özgürleştirir hakikatimizi yaşamamıza yardım eder. Dönüşümüze ve şifalanmaya hizmet eder. 

Uranüs ise kendi kendimize yarattığımız zihinsel sınırlamalardan bizi özgürleştirir.  Hayatımızda netlik sağlar.  

Not: Bu ve bunun üzere mevzulara ilgi duyuyorsanız Bodrum’da 25-29 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak 6. Yoga ve Sıhhat Festivali’ne fiyatsız olarak katılabilir, YouTube Bodrum Yoga Fest kanalından  seminerleri fiyatsız izleyebilirsiniz. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar büsbütün müelliflerinin özgün fikirleridir ve Onedio’nun editöryal siyasetini yansıtmayabilir. ©Onedio


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir